DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-1(83)-3-8

Формалізація експертних облікових знань самоконтрольованої інформаційної системи підприємства із використанням фреймової моделі представлення знань

Катерина Олександрівна Вольська

Анотація


Обґрунтовано необхідність формалізації експертних знань та подальшого їх впровадження в інформаційну систему підприємства через процес документування (бухгалтерського та управлінського). Здійснено огляд літературних джерел та визначено позиції науковців щодо впливу людського фактору на господарську діяльність підприємства, також визначено можливість мінімізації негативного впливу людського фактору через комп’ютеризацію контрольних процедур. Розглянуто поняття багатоваріантності бухгалтерського обліку, яка є одним із факторів, що не дозволяє уніфікувати вимоги до комп’ютерних технологій. Обґрунтовано можливість реалізації самоконтролю інформаційної системи на етапі введення даних до інформаційної бази за умов урахування всіх положень облікової політики та неваріативних положень протягом певного періоду законодавчих обмежень та положень, пропрацювання точок доступу кожного працівника, його прав та обмежень у програмі. Одним зі способів реалізації самоконтрольованої інформаційної системи у дослідженні визначено розробку відповідними експертами формалізованих контрольних процедур. У результаті проведеного дослідження визначено, що при впровадженні експертних знань у вигляді фреймових моделей в інформаційно-комп’ютерну систему підприємства, реалізується її самоконтроль, система може сама контролювати виконання прописаних у фреймах умов. Саме експерти можуть визначити необхідні точки контролю та формалізувати свої знання за конкретним алгоритмом (у даному випадку із використанням фреймової моделі), щоб не перевантажувати працівників підприємства та інформаційну систему зайвими контрольними процедурами, та, одночасно, забезпечити можливість системи аналізувати правильність документа та його непроведення, якщо він не відповідає визначеним у фреймах умовам та процедурам. При впровадженні в інформаційну систему фреймів, розроблених експертами-фахівцями з бухгалтерського обліку, управління підприємством, економічного аналізу, внутрішнього контролю, буде здійснюватися контроль в режимі реального часу щодо відповідних господарських операцій, оскільки всі умови та процедури, описані експертами, будуть виключати негативний людський чинник (неуважність, недосвідченість, незнання законодавства тощо), і саме опис контрольних процедур у вигляді фреймів забезпечить фахівцям з інформаційно-комп’ютерних технологій швидке їх впровадження в інформаційну систему підприємства.

Ключові слова


інформаційна система; експертні знання; фреймова модель; представлення знань; самоконтроль; облікова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Bardash, S.V. (2013), «Vnutrishnii kontrol informatsiinykh tekhnolohii», Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Innovatsiina ekonomika», No. 8 (46), pp. 339–341.

Volosiuk, Iu.V. (2008), «Modeli podannia znan v intelektualnyh systemah navchannia», Systemy pidtrymky pryiniattia rishen. Teoriia i praktyka, pp. 151–154.

Volska, K.O. (2017), «Realizaciia samokontroliu informacijnoi systemy pidpryiemstva cherez proces buhgalters’kogo dokumentuvannia», Problemy teorii ta metodologii bughalters’kogo obliku, kontroliu i analizu: Mizhnarodnyi zbirnyk naukovyh prac’, ZhDTU, Zhytomyr, No. 3 (38), pp. 15–20.

Durniak, B.V., Pasjeka, M.S. and Majba, T.M. (2016), Upravlinnja zapytamy v systemah dokumentoobigu, Ukr. akad. drukarstva, Lviv, 192 p.

Kaljuga, Je. (2010), «Vnutrishnij kontrol': suchasnyj stan ta shljahy udoskonalennja», Ekonomichnyj analiz, Iss. 6, P. 357–359.

Kurgaev, A.F. and Grigor'ev, S.N. (2014), «Analiz dominiruyushchikh modelei predstavleniya i ispol'zovaniya znanii», Upravlyayushchie sistemy i mashiny, Seriya Iskusstvennyi intelekt i obrabotka znanii, No. 3, P. 64–73.

Legenchuk, S.F. (2014), «Buhgalters'ka real'nist' jak ob’jekt instytucijnyh doslidzhen'», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», Serija Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, No. 794, P. 188–200, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_28

Wikipedia «Logichna model' predstavlennja znan'», available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Logichna_model'_predstavlennja_znan'

Minskij, M. (1979), Frejmy dlja predstavlenija znanij, Translate by anglish, Jenergija, M., 152 p.

Muravs'kyj, V.V. (2012), Oblik i analiz ruhu tovariv z vykorystannjam informacijnyh tehnologij, Abstract of diss. k.e.n., Ternopil', 220 p.

Wikipedia «Produkcijna model' predstavlennja znan'», available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Produkcijna_model'

Sotnikova, L.V. (2011), Moshennichestvo s finansovoj otchetnost'ju: vyjavlenie i preduprezhdenie, Buhgalterskij uchet, M., 208 p.

Tyshko, O.V. and Kocjuk, L.M. (2009), «Lingvistychnyj analiz ponjattja frejmu», Naukovi zapysky, Serija Filologichna, Iss. 11, P. 391–399.

Cyganov, O.V. (2006), Osnovy proektuvannja system shtuchnogo intelektu, konspekt lekcij dlja studentiv special'nosti 7.080402 – informacijni tehnologii' proektuvannja, Nauka i tehnika, Odesa, 196 p.

Roussopoulos, N.D. (1976), «A semantic network model of data bases», TR No 104, Department of Computer Science, University of Toronto.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1.  Бардаш С.В. Внутрішній контроль інформаційних технологій / С.В. Бардаш // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. – № 8 (46). – C. 339–341.
 2.  Волосюк Ю.В. Моделі подання знань в інтелектуальних системах навчання / Ю.В. Волосюк // Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. – 2008. – С. 151–154.
 3.  Вольська К.О. Реалізація самоконтролю інформаційної системи підприємства через процес бухгалтерського документування / К.О. Вольська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – № 3 (38). – С. 15–20.
 4.  Дурняк Б.В. Управління запитами в системах документообігу / Б.В. Дурняк, М.С. Пасєка, Т.М. Майба. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. – 192 с.
 5.  Калюга Є. Внутрішній контроль: сучасний стан та шляхи удосконалення / Є.Калюга // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 357–359.
 6.  Кургаев А.Ф. Анализ доминирующих моделей представления и использования знаний / А.Ф. Кургаев, С.Н. Григорьев // Управляющие системы и машины. Серия : Искусственный интелект и обработка знаний. – 2014. – № 3 – С. 64–73.
 7.  Легенчук С.Ф. Бухгалтерська реальність як об’єкт інституційних досліджень / С.Ф. Легенчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 188–200 [Електронний режим]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_28.
 8.  Логічна модель представлення знань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Логічна_модель_представлення_знань.
 9.  Минский М. Фреймы для представления знаний / М.Минский ; пер. с англ. – М. : Энергия, 1979. – 152 с.
 10.  Муравський В.В. Облік і аналіз руху товарів з використанням інформаційних технологій / В.В. Муравський : дис. … к.е.н. – Тернопіль, 2012. – 220 с.
 11.  Продукційна модель представлення знань [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Продукційна_модель.
 12.  Сотникова Л.В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявление и предупреждение / Л.В. Сотникова. – М. : Бухгалтерский учет, 2011. – 208 с.
 13.  Тишко О.В. Лінгвістичний аналіз поняття фрейму / О.В. Тишко, Л.М. Коцюк // Наукові записки. Серія : Філологічна. – 2009. – Вип. 11. – С. 391–399.
 14.  Циганов О.В. Основи проектування систем штучного інтелекту / О.В. Циганов. – конспект лекцій для студентів : спеціальності 7.080402 – інформаційні технології проектування. – Одеса : Наука і техніка, 2006. – 196 с.
 15.  Roussopoulos N.D. A semantic network model of data bases. – TR No 104, Department of Computer Science, University of Toronto, 1976.
Copyright (c) 2018 Катерина Олександрівна Вольська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.