DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-90-97

Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств

Ірина Василівна Саух

Анотація


Стаття присвячена оцінці наукових підходів до ідентифікації класифікаційних ознак стратегії та уточненню видів, виокремлених за цими ознаками. Об’єктом дослідження в статті визначено діяльність туристичних підприємств, що обумовлює  вибір стратегій, характерних для сфери туризму. Обгрунтовано, що наукові підходи до класифікації стратегій в спеціальній літературі є різноманітними, що пов’язано із нечіткістю трактування стратегії, неоднозначністю та множинністю її класифікаційних ознак. В результаті проведеного дослідження удосконалено класифікаційну модель стратегій туристичних підприємств, що сприятиме прийняттю виважених та ефективних управлінських рішень, спрямованих на розвиток потенціалу підприємств в умовах нестабільного та складнопрогнозованого зовнішнього середовища. В контексті формування стратегії туристичних підприємств виділено особливості функціонування сфери туризму, які необхідно враховувати: висока чутливість до змін зовнішнього середовища; високий рівень конкуренції в галузі, динамічність, недоцільність застосування «далекоглядних» стратегій у чистому вигляді, недостатність інформаційного забезпечення для застосування традиційних західних моделей та матричних методів розробки стратегії; розрив у часі між придбанням послуги та її споживанням; значна кількість посередників; сезонні коливання попиту, неочікувана зміна зовнішнього середовища під впливом циклічності, глобалізації, політичних рішень окремих країн тощо. Відзначено наявність суттєвих відмінностей у розробці фінансових стратегій малих підприємств та акціонерних товариств туристичного бізнесу. Обгрунтовано, що малі підприємства розробляють стратегії, спрямовані на більш високий рівень персональних послуг, професійної компетентності, вміння та досвіду конструювання, кращі знання регіональних умов та гнучкі рішення, які виходять з особливостей одержаних замовлень. Зважаючи на особливості функціонування туристичних підприємств малого та середнього бізнесу, в межах запропонованої класифікації запропоновано таку пріоритетність стратегій: 1-й пріоритет: фокусування на диференціації; 2-й пріоритет: диференціація; 3-й пріоритет: зосередження на витратах; 4-й пріоритет: лідерство за витратами.


Ключові слова


стратегія; функціональна стратегія; класифікаційна модель стратегій; туристичне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Akmaeva, R.I. (2009), Strategicheskiy menedzhment, Astrakhanskiy universitet, Astrakhan', 200 p.

Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie, Translation from english, Progress, M., 519 p.

Arutyunova, D.V. (2010), Strategicheskiy menedzhment, Izd-vo TTI YuFU, Taganrog, 122 р.

Blank, I.A. (1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta, Vol. 1., Nika-Tsentr, K., 592 р.

Vdovina, I.V. (2006), Razvitie sistemy strategicheskogo menedzhmenta na predpriyatiyakh: na primere pishchevoy promyshlennosti Bryanskoy oblasti, Abstract of the dissertation, spec. 08.00.05, M., 156 р.

Gordієnko, P.L., Dіdkovs'ka, L.G. and Yashkіna, N.V. (2011), Strategіchniy analіz, Alerta, K, 520 р.

Grant, R.M. (2008), Sovremennyy strategicheskiy analiz, Translation from english, in Funtova, N. (ed.), SPb, 560 р.

Druker, P.F.(1992), Rynok: kak vyyti v lidery. Praktika i printsipy, Translation from english, Buk Chember Interneshnl, M., 352 р.

Karloff, B. (2002), Delovaya strategiya, Translation from english, Infra-M, M., 347 р.

Kotler, F. (2007), Osnovy marketinga, Progress, M., 656 р.

Rumyantsevoy, Z.P. (ed.) (1992), Menedzhment organizatsii, INFRA-M, M., 432 р.

Porter, M. (2016), Mezhdunarodnaya konkurentsiya, Mezhdunarodnye otnosheniya, M., 947 р.

Sich, Е.M, Pilipenko, O.V. and Stasishen, M.S. (2010), Strategіchniy analіz, Karavela, K., 304 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Р.И. Акмаева. – Астрахань : Астраханский университет, 2009. – 200 с.
 2. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1989. – 519 с.
 3. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Д.В. Арутюнова. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.
 4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с. ; Т. 2. – 512 с.
 5. Вдовина И.В. Развитие системы стратегического менеджмента на предприятиях: на примере пищевой промышленности Брянской области : дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / И.В. Вдовина. – М., 2006. – 156 с.
 6. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навч. посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – К. : Алерта, 2011. – 520 с.
 7. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Р.М. Грант ; пер. с англ. ; под. ред. Н.Фунтова. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.
 8. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / П.Ф. Друкер ; пер. с англ. – М. : СПб. : Бук Чембер Интернешнл, 1992. – 352 с.
 9. Карлофф Б. Деловая стратегия / Б.Карлофф ; пер. с англ. – М. : Инфра-М, 2002. – 347 с.
 10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер. – М. : Прогресс, 2007. – 656 с.
 11. Менеджмент организации : учеб. пособие / под ред. З.П. Румянцевой. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 432 с.
 12. Портер М. Международная конкуренция / М.Портер. – М. : Международные отношения, 2016. – 947 с.
 13. Сич Є.М. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник / Є.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304 с.
Copyright (c) 2017 Ірина Василівна Саух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.